اعلان

Collapse
No announcement yet.

Unconfigured Ad Widget

Collapse

غَريبه وَسَط قَلبِك ولا كِنِّي قَبل كِنت × قِريبه ×mms

Collapse
X
 
 • تصنيف
 • الوقت
 • عرض
Clear All
new posts

 • غَريبه وَسَط قَلبِك ولا كِنِّي قَبل كِنت × قِريبه ×mms

  { مدْخَل ~


  يا حُبي لِك ولـ / قُرْبِك ~
  ليش × القَساآاوَه × يا بَعدْهُم ليش ..!
  يعني تبيني ] أمُوت [ وأنا عِنْدَك ..؟
  { وأذُوق الويل .الويل . الويل ..!
  بَسْ كِفاآايه إرْحَم قلْبي و / قَلبِك /
  بَسْ قوؤول لي شسوِّيت لِك تَبي ذبْحي ~
  تِعبْت تِعبْت تِعبْت [ منِّي . منِّك ]
  واليُوم قسمْ لـ { أرْحَل عنِّك .!
  أكْرَهَك أكْرَهَك أكْرَهَك لكِن × أحبك ×
  لا
  لا لا ما أحبك ,,
  أقْصَد إي { أحبك ~
  لكِن وِشْ هالحُب إلي بيوصِّلْني
  لـ
  / قبْري ~ قِريب ..؟
  وربِّي أكْرَهك لكِن عسى ربِّي ياخِذْني
  { ويآخِد حظي ..!
  لإنِّي ~ إي نَعم [ أحبَّك ]  ~


  غصبٍ عليْ أبـ / بْكي وأشْكي وأنوووح ,,
  داآام هالدِّنْيا الكبيره ما عاآاد فيها سُموح ~
  ما عاآاد فيني كلام ولا قُدره على × الشُّروح ×
  أبدْفِن نفْسي فنفْسي وأرتاآاااح خآارج الصُّروح ..
  ~
  أصْحَاب إي كِنَّا ,
  حبايِب لا ماعْتِقِد ,
  هدمْت كِل شي بكِلمه ,
  وملِّيت وأنا أعِد .!
  ترا الوضَع ما يطمِّن وحنِّا ~
  كنَّا من الأوَّل مو حَبايِب وأشْهَد .!
  ~
  لا قِلْت لي × حبيبتي × أحِبِّج ×
  أضيع بمَتاهات حروفِك ~
  وأعيد صِياغة الأحْرَف لأجِل أشوفِك
  وأعيدها بالريكورد وأصير أعيد وأعيد وأعيد
  وأعيد أحِبِّج ~
  ~
  قِلْت له أحِبَّك وإنْكَسَر فيني الكِبْرِياء
  وأنا وإلي ما يِنْكِسر فيني أَبَد .!
  إشْهَد يا وِفى وإشْهَد يا وَلاء ~
  وأثْر الحَبيب الغآالي قَلْبه قاسي كالـ / بَرَد ~
  ~
  حُب لأكثْر مِن سَنه ..
  ما ظنِّتي يِتْرِس عينك ~
  بس تدْري وِشْ العَنا ~
  إنِّك خذيت قَرارك بدينك ,,
  لكِن يا حُبي لِك هالنَّا ,
  وأنا { أبنْسِحب } لأجِل لا أجْرَح سنينِك .!
  ~
  ماآاني بـ / خير ولا بصير بـ / خير .
  تدْري ليش ~
  لإنْ الرُّووح إي الرُّوووح ملَّت .!
  ومنِّك ياما ما تِهنَّت ,
  ولأجْلِك بـ كاآاآاآاز إحْتَرْقَت ..!
  وبـ / حُبِّك ياما تألَّمَت ..!
  فلَك مع التَّحِيه ألف شُكر !!
  ~
  بـَرد بَـرْد ~
  إحْساسي بليَّاآاآك ,,
  بـَرد بَـرْد ~
  لكِن .......!
  كـ / حَجَر النَرْد ,,
  أحِسْ نفْسي معاآاك ..!
  كـ / حَجَر النَرْد ,,
  ~
  كِنت أعِرْفِك قَبل
  لكِن ..!
  ماتَتْ معْرِفْتي لِك ,,
  مِثل ما × مات × حُبي لَك ,,
  كذبْت والمشكله الكِذْبْ ,,
  حَبْلَه قِصير ,,
  للأسَف أعِرْفِك .... ما أعِرْفِك ,,
  لا أعِرْفِك ,,
  مع الأسَف لأ ..!
  ~
  لا مِنِّي شِفْتِك بـ / عيوني ,,
  أرْتاآاح راحَة المُؤْمِن لـ × غَسل × ذُنوبَه ..
  ولا منِّي لَمسْتَك ,,
  ضاآاعَت حروفي بمَتاهات شوقٍ عدمْهَ ..!
  ولا منِّي حَضنْتِك ,,
  أشْهَق شهْقه ما مَر على بَشر " مِثلْهَ "
  ~
  غَريبه وَسَط قَلبِك ولا كِنِّي قَبل كِنت
  × قِريبه ×
  غَريبه وسِط قُرْبِك ولا كِنِّي أنا .........
  الـ ؛ حَبيبه ؛
  وين راحَت مِشاعِرنا إلي كاآانت تشِب
  بالـ / قلب { حريقه ..!
  غَريبه هالدِّنيا تِلْعَب بإحْساسْنا لِعبة .
  الحُب العَريقه ~
  وآخْرَتْها نِكْتِشِف إنْ حُبْنا ماهُو ..
  [ حَقيقه ]
  ~
  أضيع وأهيم بالـ / هَوى الطَّايِر ..!
  وأحِسْ نفْسي ورْده تِتْراآاقص بين هالـ / وِد ..!
  ~
  وِدِّي أرْحَل وأغِيب ~
  وأدْخِل على عاآالَم جِديد ,,
  لا حُبْ لا عِشْق ولا غِيره ..!
  مابي أحِب أبي أكُون { سَعيد ..!
  ملِّيت أوْهِم نفْسي إنِّي قَوي مِن ] حَديد [
  أبي أرْحَل وأعيش بِعيد ~
  حتَّى وإنْ كُنت × وَحيد ×
  ~
  نِدمْت على حُبِّك وكِرهْت عُمري ودِنْياي ~
  أكْرَه نفْسي وأكْرِهِك مَعاآاي ..!
  ومشْكوور على الخِير إلي سويِّته لـ / سِماي ,,
  خلَّصْتني مِنْ دمٍّ نِجِس قَذِر × يجْري × في حَشايْ
  أكْرَهَك إي نَعم وأكْرَه نفْسي [ عُمْري ] ودِنْياي ~
  ~
  ناآاس تِهْواآاها وهي تَجْري ورا × غيرك ×
  وإلي تعَامَلَه بـ / حُب و عَطْف ...........!
  وهُو يعاآأمْلَك بـ / بقَسْوه ونَذاآاله ~
  وإلي يِعاآامْلَه بـ [ نَذاآاله ] يعاآامَْله بـ / حُب ..!
  فـ / ليش يا دِنيَا ~ البَشر ما يِمْلا عُيونَه لُطْف العِباآاره ..!
  وإلي يِعْجَبه أحْقَر إعْتِباآاره ..!
  وإلي عُيونَه عليهم سَهاآاره ..
  عَفواً مو قد الرُّتْبه ولا هآآآذي | الشَّارَه |
  ~
  أكْبَر غَلْطَه يا إنْسان ,,
  هِي الإعْتِراآاف بـ [ مَشاعِر ] عَشْقاآان
  فـ / خِذْها منِّي تراآاني وعْياآان ..!
  لا تِقول له وإنْ كِنت بالـ / حُب هيْماآان ..
  لا تِقول هذا غير ماهُو مِثل { فلان ~
  كِلْهم بالطَّبِع واآاحِد طبِع [ حقير ] بالدَّم جرْياآان ..!
  إنْساآان أنا ومِن كاآاس الحُب شرْباآان ..!
  لا لا كِفاآايه تراآاني × ذِقته × ومنَّه شبْعاآان ,,
  ألَم ألَم ألَم يوجَع قَلب سهْراآان ,,
  لا دَوا يِشفيه ولا حتَّى / مُسكِّن / لَه محْيآان ,,
  فلا تِرْتِكِب هالغَلْطَه يا إنْساآن ,,
  إصْحى وصير ~ متفَهِّم ~ وعْياآان ..!
  وخِذْ عِبْرَه مِن غيرك قَبل لا تِرْجَع نَدْماآان ..
  وتراآانا كِلِّنا إنْساآان ..!
  ~
  أشتْآق لَه آشْتآاآق ,,
  لكِن لَحَد ؛ يِخبِّر ؛ حَبيبي ,,
  أكْتُب وأشِق هالأوْراآاق ~
  وهَذا هُو { السَّبيلي }
  ملِّيت يا ناآاس حُبَّه وربِّي ~ شآاق ..!
  وهذِي سِبايِب حُبِّي ~
  ويا خُوفي بآجِر ييجي الـ [ الفراآاق ]
  ويِنْكِتب وقْتَها موؤوتِي ..!
  ~
  قالوا الحُب حلو ويِحْلا لـ / كاآان مِن × طَرفين ×
  لكِن ما أوافِقُكم أبَد داآامَه ماهُو عصْر قيْس وليْلى ..!
  داآامَه ماهُو رُواآايَة مِن رُواآايات رومْيو وجوليت ..!
  دامَه ماهُو عَصْر المحبَّه الداآاخليه ..!
  ماهُو موْجود هالـ / حُب أبَد ما هُو موْجود ..!
  ماهِي قِصة الحُب المِثاآالِيه ~
  إلي مِثِلْها أنا بَغيت ..!
  ~
  بسْ يا دِنْيا لا [ تحطْميني ] كِفايه ,,
  محدٍ حَس بعتْبي وألمَي وهَوايه ,,
  مات الخَفوق وهذي كِل الحِكايه ,,
  وِشْ تبيني أقول ~ واضِحه قِصة وفايه ~
  دفْني قِريب وأصْبَح مِثل حُبِّي للقِرايه ,
  تِكْفون تِكفْون ما عِدْت أبي وُصايه ,,
  مِتْ وها أنا { ألْعَن يومي } ورجآايه ,
  وآخِرْتها أصْبَح غُبار مابعْد الشَّظايا .!
  وهذِا هُو ملَخَّص الحِكايه .!
  ~
  كِنت مُجرّد × رَقم × في حياآاتَه
  وأساآاعْدَه على تَنْفيذ هُواآاياآاتَه ,
  اللِّعْب بـ / مشاعِر الغير هِي إحْدى تسْلِياآاتَه ,,
  ومَع هذا طاآاح " القَلْب غشْياآان " رغِم سلْبياآاته .!
  ويا صِغر هالدِّنْيا بـ / عيني يوم حبِّيت سِماآاتَه ,,
  على بالي يِحْبني وبكُون جُزء مِن { تضْحِياآاتَه ..!
  واثْرَه ما عِشقْني أبَد في حياآاتَه ..
  وما عِنْدَه إلا × فَراآاغ عاطِفي × فيني أشْبَع ملذَّاته ,
  وإلْحِين أكرَهَه [ أكرَهَه ] أكْرَهه فوق ما تِتْصوَّر { مُخيِّلاتَه ..!
  ~  ~
  { مخْرَج ~
  آخِذْها على إنْها × ضِحِك ×
  وأشْكِي همِّي على النَّاس ..
  وأقول هذي فلاآانه وِقْعَت في الشَّرك ,
  طاآاحَت بـ / حُب فلاآان ماهُو مِن هالواآاقِع { أبد ..!
  عاآاشَت قِصَّة حُب
  معْ مجْهُول ماآاهُو سَند ~
  و المُصيبه ...!
  معْرِفة سِنين ماهِي معْرِفة
  { فَصْل الصِّيف ولاهِي فَصْل البَرد ..!
  ويا [ حَساآافه ] ضاآاعت عِشْرتْنا
  بـ / لِعْبة نَرِد ..!
  والمُصيبه لا هِي فلانه ولا فلان ~
  هذي قِصِّتي أنا وحَبيبي
  راعِي النَّرِد ..!
  منقول

 • #2
  الرد: غَريبه وَسَط قَلبِك ولا كِنِّي قَبل كِنت × قِريبه ×mms

  ماقول غيرالله يعطيك الف عافيه
  صراحه جناااااااااااااااااااااان
  الف شكرلك
  والف تحيه طيبه

  تعليق


  • #3
   الرد: غَريبه وَسَط قَلبِك ولا كِنِّي قَبل كِنت × قِريبه ×mms

   وما اقول الا الله يعافيك

   ولا يحرمني تواجدك

   تحيتي لك


   تعليق

   تشغيل...
   X